Közösségi összefogás PDF

Közösségi összefogás a városmarketing tevékenység és városrehabilitációs befektetések elősegítése érdekében

A program helyszíne, és kötődése a projekt keretében tervezett fejlesztésekhez: a program akciókból és szolgáltatás biztosításából áll. A program „székhelye” a Hiemer-ház I. ütemében lévő iroda, ahol történik az akciók lebonyolítás, és szolgáltatás folyamatos biztosítása. A Hiemer-ház III. ütemében nem kerül kialakítása külön iroda a program részére, de a nagyobb közönséget vonzó rendezvények a rendezvényteremben lesznek megtartva.

 

A programelem célja a további városrehabilitációs akciók, városmarketing tevékenység társadalmi nyilvánosságának megteremtése, és rendezvények szervezése.

A program elemei:

  • Internet alapú fejlesztés, város honlapjáról elérhető közvetlen felület, mely tartalmazza a városrehabilitációs tevékenységek adatbázisát, együttműködési és befektetési lehetőségeket, IVS-t és az ATT-t megalapozó társadalmasítási és helyzetelemzési tevékenység eredményeit
  • Városmarketing információs füzet, mely ismerteti a városrehabilitációs kezdeményezéseket, további fejlesztési lehetőségeket, városrészi célokat
  • Városrehabilitációs fejlesztésekhez kapcsolódó lakossági fórumok szervezése: közösségépítési, tájékoztatási céllal. A projekt kezdetétől számítva félévenként egy, 100 fős rendezvény megtartását tervezzük (összesen 4 rendezvény).

A fenti városmarketing anyagok, tartalomfejlesztés kidolgozását követően a projektgazda kötelezettséget vállal arra, hogy legalább egy évig biztosítja ezen tartalmak, módszertani anyagok folyamatos frissítését és fenntartását.

 

További fejlesztések

 

Koronás Park

 

 

Helyszíne:

Szedreskert városrész, volt Vidámpark területe

Beruházás becsült költsége (mFt):

352,5

Tervezett források

EU + önkormányzati önerő

Beruházás tervezett megvalósítási ideje:

2013-2014

 

A „Koronás Park” 1,8 hektáros területen valósulna meg a volt Vidámpark területén, olyan egységet alkotva a Rózsaligettel és a Csónakázó-tóval, amely a város szívében, mégis zöldövezetben nyújt kikapcsolódási lehetőséget. A park mintegy 85 százaléka megmarad zöldfelületként, tematikája és a különböző részek elrendezése a középkori Fehérvárra utal majd. A játékok a hagyományos elemeken túl olyan modern anyagokból készülnek majd, hogy minimális lesz az üzemeltetési költség, az egyes elkülönülő részek pedig a különböző korosztályokat szolgálják majd. A park központjában egy nagyobb FehérVÁR épül, amiben mind a kicsik, mind pedig a nagyok jól érzik majd magukat és játékosan tudnak tanulni. A vár mellett lesz egy koronázó domb is, ez alatt pedig különböző átjáró alagutak. A lovagi torna részen is olyan eszközöket építenek majd, melyek imitálják a történelmi eseményeket. A játszóelemek mellett például QR kódos táblák is lesznek és ingyenes wifi szolgáltatás is lesz a park egész területén.

 

 

Szociális célú városrehabilitáció a Szárazréten

 

Helyszíne:

Feketehegy, Szárazrét városrészek

Beruházás becsült költsége (mFt):

1 200

Tervezett források

EU + önkormányzati önerő

Beruházás tervezett megvalósítási ideje:

2013-2015

 

Székesfehérvár „Szociális város-rehabilitáció Szárazréten” címmel pályázott a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett kiírásra.. Nyertes pályázat esetén számos jelentős fejlesztés valósulhat meg a városrészben. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi úti tagiskolájának bővítésével közösségi központot alakítanának ki, és új épületrésszel bővítenék a Szárazréti Óvodát. Ez utóbbi intézmény és az idősek otthona közötti területen játszó- és szabadidőparkot, a Mura utcai lakónegyedben játszóteret építenének. A Bodrogi, Dráva, Száva, Mura utcákban és a Farkasvermi úton felújítanák az utat és a járdát, a Gaja, a Kertész, a Sió utcában, az Opole téren és a Régi Csóri úton kicserélnék a burkolatot. A Szárazréti Fatimai Boldogasszony plébániát és a katolikus templomot ugyancsak felújítanák és korszerűsítenék a fűtést. Sor kerülne térfigyelő kamerarendszer kialakítására, a Gaja patakon pedig gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas hidat építenének.

 

 

Regionális Atlétikai Központ (Bregyó-köz)

 

Helyszíne:

Szedreskert városrész (Bregyó-köz)

Beruházás becsült költsége (mFt):

400

Tervezett források

Állami támogatás

Beruházás tervezett megvalósítási ideje:

2013-2015

 

A Bregyó-közben lévő sportcentrumra régóta nem tudott érdemben pénzt költeni az önkormányzat. Egy nemrég elnyert állami támogatásnak köszönhetően azonban teljesen átalakulhat a sportpálya és a környéke. A projekt keretében nyitott atlétikai pálya épül, valamint megvalósul a lelátó és a futófolyosó alapozása, és a központi épület szerkezetépítése a város által elnyert támogatásból. A futófolyosó és a rúdugró terem teljes készültségi fokkal elkészül. Ezen felül a női-férfi öltöző és a versenybíróság részére szolgáló helyiségek készítését is tartalmazza a terv. Az épületet a lehetőségekhez képest a legjobb hatékonyságú energiafelhasználási rendszerekkel kívánják megvalósítani, így például a tetőre napkollektorokat helyeznek el és a központi fűtést is a Városgondnokság által összeszedett és felaprítékolt fahulladékokkal biztosítják.

 

Székesfehérvár Önkormányzata 2013-ban további fejlesztéseket tervez a Regionális Atlétikai Központ kialakításához kapcsolódóan. Ennek keretében plusz négy öltözőcsoport kerülne kialakításra, valamint a lelátó és berendezéseinek teljes kiépítése történne meg, a tervek szerint szintén állami támogatással.

 

 

Mártírok útja felújítása (Saára Gyula program keretében)

 

Helyszíne:

Búrtelep, Vasútvidéke városrész

Beruházás becsült költsége (mFt):

1 100

Tervezett források

EU + önkormányzati önerő

Beruházás tervezett megvalósítási ideje:

2013-2015

 

A Mártírok útját érintő szennyvízcsatorna építés befejezését követően kezdődhet a Mártírok útja felújítása, amelyhez 400 millió forintos támogatást nyert az önkormányzat a megyei útfelújítási program keretében. Ebből az út első, 1300 méteres szakaszának rekonstrukciója valósul meg, a két kilométeres út maradék, hétszáz méteres szakaszának rendbetételét önerőből valósítja meg a város a Saára Gyula program keretében. A vasútállomástól a Madách utcáig teljes keresztmetszetében átalakítják az utat: ezen a szakaszon irányonként egy-egy haladó sáv mellett balra kanyarodó sávokat is kialakítanak, mert korábban több ráfutásos baleset is előfordult. A Madách utcától a Seregélyesi útig marad a kétszer két sávos kialakítás, a tervezésnél gondoltak a jégpálya és az itt működő vállalkozások miatt szükséges parkolók kiépítésre, de kerékpárút is épül. Megújulnak a buszöblök és a buszmegállók, valamint új közvilágítást építenek ki a gyalogátkelőhelyek jobb megvilágítása érdekében. A Seregélyesi úti csomópontban jelenleg egyszerre lehet jobbra fordulni és egyenesen továbbhajtani, az átépítés után egy önálló jobbra kanyarodó sáv javítja majd a kereszteződés áteresztő képességét.

A Mártírok úti csapadékcsatorna főgyűjtőjének átépítésére is pályázott Fehérvár, amire ugyancsak sikerült 150 millió forintos támogatást elnyerni. A beruházás keretében teljesen átépítik az út alatt futó csatornát. Mivel itt vezetődik le a Ráchegy csapadékvize is, igen nagy szelvényű csatornát építenek.

A Mártírok útjának felújítása teljes szerkezetben történik meg, gyakorlatilag közel egy méter mélységben indul a munka, magát az alapot is megerősítik, hogy az út tartós legyen. A várhatóan 2013-ban kezdődő felújítás során nem csak félpályás útlezárások, de teljes pályás forgalomtiltás is várható.

 

 

Intermodális közösségi központ

 

Helyszíne:

Városközpont kelet

Beruházás becsült költsége (mFt):

10 000

Tervezett források

EU + önkormányzati önerő

Beruházás tervezett megvalósítási ideje:

 

 

A fejlesztés legfontosabb elemei az autóbuszállomás és a P+R parkoló elhelyezése, az intermodális csomópont épületének kialakítása, valamint a vasútállomás északi és déli oldala közötti átjárás biztosítása. Az autóbuszállomás a kedvezőbb átszállási kapcsolatok és a költséghatékony megoldás miatt az állomás felvételi épülete előtt, a Béke tér nyugati oldalán kerül elhelyezésre. A közösségi közlekedési centrumban helyi közlekedési csomópont, helyközi közlekedési csomópont és személygépkocsi-parkoló is helyet kapna.