BEFEJEZŐDÖTT A III. ÜTEM KIVITELEZÉSE

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.787.180.464 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Belváros rehabilitációjának folytatása” című kiemelt projekt megvalósítására. A KDOP-3.1.1/D-2009-0005 azonosítószámú projekt teljes költségvetése 2.182.485.968 forint, mely tartalmazza a támogatási összegen felüli 18% önkormányzati önerőt is (395 millió forint). A projekt egyik fő eleme a Hiemer-Font-Caraffa épülettömb III. ütemének rekonstrukciója, ezen belül étterem, rendezvényterem és a babamúzeum kialakítása volt.

 

Székesfehérvár szívében elhelyezkedő, talán leggyönyörűbb építészeti alkotás a Hiemer-tömb. Három középkori eredetű épület páratlan összeolvadása eredményezte ezt az egyedülálló középkori értéket, melyen egyaránt felfedezhetők barokk, rokokó építészeti emlékek és modernkori megoldások.

 

Előzmények:

Az épülettömb mai formája a XVIII. század második felében alakult ki, az összekapcsolódó szárnyak egymást követően készültek el. A város emlékezetében mindhárom névadó család megmaradt: a katonaősökkel bíró Caraffáék nemesi címmel is rendelkeztek, a Font család kereskedelemmel foglalkozott, az eredetileg hentes és mészáros szakmát gyakorló harmadik família pedig a XVIII. században Hiemer Mihály személyében főbírót is adott Székesfehérvárnak.

 

A Hiemer-ház (Hiemer-Font-Caraffa épülettömb) több mint 3000 négyzetméter alapterülettel bír, így felújítására több ütemben került sor.

 • Az I. ütem rekonstrukciója 2006-ban, az Európai Unió 600 millió Ft-os támogatásával készült el, a Nemzeti Fejlesztési és Regionális Operatív Program keretében. Ebben az ütemben rendezvény- és konferenciatermet, városi rezidenciát, kávézót pinceborozót és önkormányzati irodákat alakítottak ki.
 • A II. ütem rekonstrukciója a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával valósult meg.  Ezen projekt költségvetése 835 millió Ft volt. A megvalósítás 2007 szeptemberétől 2008. augusztus 31-éig tartott. A projekt keretében 1103 négyzetméternyi részt újítottak fel, házasságkötő- és rendezvényterem, vendégtér, fogadóhelyiségek illetve ifjúsági klub került kialakításra.
 • A III. ütem megvalósítására a KDOP-3.1.1 sz. „Belváros rehabilitációjának folytatása” című pályázat keretén belül került sor, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával. Az épületrész összes hasznos alapterülete 932 m2.

 

A megvalósult III. ütem elemei:

 • Az építési munkákat jelentős kutatómunka, illetve régészeti feltárás előzte meg. A kivitelezés során az egyes feltárt épületrészek, falmaradványok, áthidalók stb. bemutatásra kerültek.
 • A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb leromlott és használhatatlan állapotban lévő Oskola u. 2-4. szám alatti része felújításra került, az épület műemléki értékeinek megőrzése mellett, az alábbi módon:
 • Az építés során az épület komplett és korszerű felújítása megtörtént (alapozási munkák, födém megerősítés, falszerkezet építés, szigetelés, hideg- meleg burkolatok, gépészeti és villanyszerelési munkák, külső közműcsatlakozások) a korhű jegyek megtartásával, hogy az épület eredeti fényében ragyoghasson.
 • Megtörtént az épület falfestéseinek és stukkóinak műemlékvédelmi előírásoknak megfelelő restaurálása.
 • Elvégezték a szükséges fa-, fém- és kőrestaurálási munkákat.
 • Közösségi terek kerültek kialakításra:
 • A Székesfehérváron található Babamúzeum számára kiállítóterek kerültek kialakításra, a teljes nemzetközi jelentőségű gyűjtemény bemutathatósága érdekében.
 • Multifunkcionális rendezvényterem és vendégtér kialakítása is megtörtént, mely megfelel a kor elvárásainak és alkalmas változatos és sokszínű közösségi rendezvények, időszaki kiállítások, tárlatok befogadására.

 

A műszaki átadással egybekötött sajtótájékoztató keretében, Székesfehérvár polgármestere, dr. Cser-Palkovics András a média munkatársaival végigjárta a felújított épületet.

A kivitelezése 252 napot vett igénybe, az átadás-átvétel és a használatbavételi eljárás 2011. augusztus 25-én megkezdődött, ezt követően történik a berendezések, bútorok elhelyezése és a funkciók, szolgáltatások kialakítása.

 

Projekt távlati célja:

A projekt megvalósulása révén a város legszínvonalasabb rendezvényhelyszíne jön létre, mely a városban és a régióban is vonzó lehet a szakmai szervezetek, oktatási intézmények, gazdasági társaságok részére különféle rendezvényeik lebonyolítására. Ezen túlmenően a rendezvényi lehetőségek a nemzetközi együttműködések kibővítéséhez is hozzájárulhatnak, helyt adva nemzetközi konferenciák, tájékoztató előadások megrendezésének.