Hiemer-Font-Caraffa

Hiemer-Font-Caraffa épülettömb III. ütemének közösségi célú rehabilitációja és babamúzeum kialakítása

 

 

Hiemer-Font-Caraffa műemléki épületegyüttes közösségi célú rehabilitációjának III. ütemével befejeződött a város egyik legnagyobb és legszebb műemléképületének felújítása, mely látványosságával turisztikai célpont, funkcióival közösségi szolgáltatási centrum, és alapvetően határozza meg a városközpont hangulatát.

A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb országosan védett műemlék, mely Székesfehérvár központjában a Városház téren található a Jókai utca, Oskola utca, Goldziher köz által körbezárva. Az épület nagyságrendjére és technikai színvonalának bonyolultságára tekintettel az épület felújítása és átalakítása 3 ütemre lett bontva. Jelen munkát megelőzte az I. és II. ütem felújítása  EU-s illetve norvég alapból származó támogatások felhasználásával.

 

A III. ütembe tartozó épületrész az Oskola u. és Goldziher köz által határolt, állapota, állaga folyamatosan romlott.  Az épület fő tartószerkezetei elhanyagoltak és rossz állapotban voltak.  A földszinti cseh süveg boltozatok alátámasztották, megerősítették. A födémet több ponton is aláfalazták, megerősítették.

Az eredeti padló és falburkolatok csak nyomokban voltak felfedezhetőek. A nyílászárók igen rossz állapotban voltak, kisebb részüket lehetett restaurálni.  Jelentős fa-, kő-, stukkó-restaurálási munkák kerültek elvégzésre.  Megtörtént az épületrész külső közművezetékekre való rákötése.

A III. ütemhez 3 funkció lett kapcsolva. A II. ütemhez szorosan kapcsolódó vendégtér és többfunkciós rendezvényterem, illetve a babamúzeum:

 

  • Vendégtér: a Goldziher köz és Oskola utca sarkán a Caraffa házban 194 m2-es, 90 fő befogadására alkalmas vendégtérrel. Szorosan kapcsolódik a II. ütem konyhaüzeméhez.
  • Rendezvényterem: az étterem felett kialakított, 214 m2-es vendégtérrel, mely közel160 fő befogadására alkalmas. A rehabilitáció során olyan közösségi terek jöttek létre, melyekbe gazdasági funkció telepítése is indokolt volt. Az épületbe tervezett  multifunkcionális rendezvényterem kiegészíti az itt elhelyezendő közösségi funkciókat (pl. babamúzeum). A projektelem része volt a rendezvényterem bútorainak és eszközeinek beszerzése, melyek teljes mértékig megfelelnek korunk elvárásainak, és alkalmasak változatos és sokszínű közösségi rendezvények, adott esetben időszaki kiállítások, tárlatok befogadására.
  • Babamúzeum: az I. ütem kapualjától délre eső földszinti rész valamint e feletti emelet 221 m2 vendégtérrel, Babamúzeum számára kiállítóterek kialakítása a teljes nemzetközi jelentőségű gyűjtemény bemutathatósága érdekében.

 

 

Az épületrész összes hasznos alapterülete 932 m2.

 

Az építési munkákat jelentős kutatómunka illetve régészeti feltárás előzte meg. A kivitelezés során az egyes feltárt épületrészek, falmaradványok, áthidalók stb. bemutatásra kerültek.

 

Az építés során az épület komplett és korszerű felújítása megtörtént (alapozási munkák, födém megerősítés, falszerkezet építés, szigetelés, hideg- meleg burkolatok, gépészeti és villanyszerelési munkák,külső közműcsatlakozások) a korhű jegyek megtartásával, hogy az épület eredeti fényében ragyoghasson.

 

A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb megvalósításának eredményeként létrejött közösségi központ elsődleges célcsoportja Székesfehérvár lakossága, valamint a környező kistérség és a Közép-Dunántúli Régió lakossága, civil szervezetei, intézményei, ifjúsági szervezetei, iskoláskorú gyermekei.

 

Az épületben helyet kapó Babamúzeum által kiállított gyűjtemény, valamint az épület középkori restaurálásra került építészeti értékei az idegenforgalomban résztvevők számára is vonzóak lehetnek.

 

A projekt megvalósulása révén a város legszínvonalasabb rendezvényhelyszíne jött létre, mely a városban és a régióban is vonzó lehet a szakmai szervezetek, oktatási intézmények, gazdasági társaságok részére különféle rendezvényeik lebonyolítására. Ezen túlmenően a rendezvényi lehetőségek a nemzetközi együttműködések kibővítéséhez is hozzájárulhatnak, helyt adva nemzetközi konferenciák, tájékoztató előadások megrendezésének. Az épület üzemeltetése során meghatározó feladat a rendezvények megszervezése és az épület rendezvényfunkcióinak promotálása.

 

A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb III. ütem kivitelezésének ideje: 2010. december – 2011. augusztus